Stretnutie predstaviteľov zdravých miest sa nieslo vo veľmi otvorenom a priateľskom duchu, mestá využili túto príležitosť aj na rokovanie o témach spoločných projektov, na ktorých by mohli v blízkej budúcnosti participovať, rovnako jednotlivé mestá informovali prítomných aj o svojich súčasných aktivitách.


Spoločné projekty zdravých miest

Stretnutie predstaviteľov zdravých miest sa nieslo vo veľmi otvorenom a priateľskom duchu, mestá využili túto príležitosť aj na rokovanie o témach spoločných projektov, na ktorých by mohli v blízkej budúcnosti participovať, rovnako jednotlivé mestá informovali prítomných aj o svojich súčasných aktivitách.