Zľava Jerzy Malik, primátor mesta Skoczów, Mgr. Antonín Petráš, primátor mesta Karviná, Ing. Jozef Bernát, poslanec mesta Martin, člen komisie životného prostredia a verejného poriadku,  János Pap, primátor mesta Békéscsaba.


Spoločná fotografia signatárov dohody

Zľava Jerzy Malik, primátor mesta Skoczów, Mgr. Antonín Petráš, primátor mesta Karviná, Ing. Jozef Bernát, poslanec mesta Martin, člen komisie životného prostredia a verejného poriadku, János Pap, primátor mesta Békéscsaba.