Z 56 pozvaných hostí neziskových organizácií sa stretnutia zúčastnilo 32. Pracovné stretnutie sa nieslo v neformálnej priatežskej a príjemnej atmosfére.


Hostia pracovného stretnutia MVO

Z 56 pozvaných hostí neziskových organizácií sa stretnutia zúčastnilo 32. Pracovné stretnutie sa nieslo v neformálnej priatežskej a príjemnej atmosfére.