Mgr. Kristína Čuboňová - vedúca odboru soc. starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin krátkym príhovorom otvorila pracovné stretnutie Mimovládnych organizácií.


Otvorenie pracovného stretnutia MVO

Mgr. Kristína Čuboňová - vedúca odboru soc. starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin krátkym príhovorom otvorila pracovné stretnutie Mimovládnych organizácií.