Prednášajúci Tomáš Kulman, konzultant Poradenských služieb KPMG z Českej republiky sa zameral na tvorbu rozvojovej stratégie cestovného ruchu pre mesto a kraj.


Tvorba rozvojovej stratégie

Prednášajúci Tomáš Kulman, konzultant Poradenských služieb KPMG z Českej republiky sa zameral na tvorbu rozvojovej stratégie cestovného ruchu pre mesto a kraj.