Hlavná cesta smerom na sever. Všetky prízemné domy na ľavej a pravej strane boli zbúrané.


Hlavná cesta

Hlavná cesta smerom na sever. Všetky prízemné domy na ľavej a pravej strane boli zbúrané.