Cirkevná evanjelická škola bola postavená v roku 1902 vedľa evanjelického kostola.


Cirkevná evanjelická škola

Cirkevná evanjelická škola bola postavená v roku 1902 vedľa evanjelického kostola.