Základný kameň budovy bol položený za prítomnosti podpredsedu MS K. Kuzmányho a členov valného zhromaždenia v roku 1864.


Prvá budova Matice slovenskej

Základný kameň budovy bol položený za prítomnosti podpredsedu MS K. Kuzmányho a členov valného zhromaždenia v roku 1864.