Pohľad na Francisciho ulicu smerom k nemocnici. V týchto miestach sa dnes nachádza parkovisko.


Francisciho ulica

Pohľad na Francisciho ulicu smerom k nemocnici. V týchto miestach sa dnes nachádza parkovisko.