Kohútova ulica smerom k starej meštianskej škole. Vzadu je Meštianska škola, dnes Obchodná akadémia.


Kohútova ulica

Kohútova ulica smerom k starej meštianskej škole. Vzadu je Meštianska škola, dnes Obchodná akadémia.