Budovy pred bývalou Sporitežňou (teraz VÚB).


Okolie budovy bývalej Sporitežne

Budovy pred bývalou Sporitežňou (teraz VÚB).