Fotografia pochádza z prvých rokov 20. storočia. Roku 1850 bol Riadok administratívne pripojený k Martinu.


Pohľad na Riadok

Fotografia pochádza z prvých rokov 20. storočia. Roku 1850 bol Riadok administratívne pripojený k Martinu.