Na otvorení TIK-u sa zúčastnili aj poslanci MsZ z rôznych mestských častí Martina.


Poslanci MsZ Martin na otvorení TIK-u

Na otvorení TIK-u sa zúčastnili aj poslanci MsZ z rôznych mestských častí Martina.