Po otvorení návštevníci pokračovali v družných debatách. Na fotografii Ing. Mikušeková, členka dozornej rady AICES Slovensko s primátorom mesta Martin Ing. Stanislavom Bernátom.


Po slávnostnom otvorení...

Po otvorení návštevníci pokračovali v družných debatách. Na fotografii Ing. Mikušeková, členka dozornej rady AICES Slovensko s primátorom mesta Martin Ing. Stanislavom Bernátom.