Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia Kultúrneho centra, niektorých cestovných kancelárií a podnikatežských subjektov.


Slávnostný prípitok a občerstvenie

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia Kultúrneho centra, niektorých cestovných kancelárií a podnikatežských subjektov.