Na otvorení sa zúčastnil aj pán poslanec NR SR Ing. Stanislav Janiš, poslanci MsZ Martin, pracovníci MsÚ a zástupcovia podnikatežských subjektov z regiónu Turca.


Slávnostný príhovor primátora mesta

Na otvorení sa zúčastnil aj pán poslanec NR SR Ing. Stanislav Janiš, poslanci MsZ Martin, pracovníci MsÚ a zástupcovia podnikatežských subjektov z regiónu Turca.