Páska vo farbách mesta je prestrihnutá. TIK slávnostne otvorili primátor mesta Martin Ing. Stanislav Bernát a predseda predstavenstva Turiec, a.s. Martin Ing. Miroslav Lepeta.


Slávnostné otvorenie tur. inf.kancelárie

Páska vo farbách mesta je prestrihnutá. TIK slávnostne otvorili primátor mesta Martin Ing. Stanislav Bernát a predseda predstavenstva Turiec, a.s. Martin Ing. Miroslav Lepeta.