Interiér informačnej kancelárie je vybavený modernými prvkami výpočtovej techniky. Pracovníčky TIK-u Renáta Svobodová a Denisa Ürgeová ochotne podajú potrebné informácie všetkým klientom.


Moderné technické vybavenie

Interiér informačnej kancelárie je vybavený modernými prvkami výpočtovej techniky. Pracovníčky TIK-u Renáta Svobodová a Denisa Ürgeová ochotne podajú potrebné informácie všetkým klientom.