Park sa nachádza v areáli Prvej budovy Matice slovenskej, vzadu za budovou.


Matičný park

Park sa nachádza v areáli Prvej budovy Matice slovenskej, vzadu za budovou.