Pomník sa nachádza v areáli Prvej budovy Matice slovenskej a je venovaný spisovateľovi, literárnemu vedcovi, redaktorovi, publicistovi a  politikovi Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému.


Pomník S.H.Vajanského

Pomník sa nachádza v areáli Prvej budovy Matice slovenskej a je venovaný spisovateľovi, literárnemu vedcovi, redaktorovi, publicistovi a politikovi Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému.