Zoznam liniek MHD

Zoznam liniek MHD v meste Martin
Linka č.Názov linky
01MHD:  Vrútky - Trim Leader
01MHD:  Trim Leader - Vrútky
02MHD:  ECCO - SAD
02MHD:  SAD - ECCO
03MHD:  Školská linka I
03MHD:  Školská linka II
07MHD:  Nákladné nádražie - SAD
07MHD:  SAD - Nákladné nádražie
09MHD:  Volkswagen - Vrútky
09MHD:  Ľadoveň - Volkswagen
10MHD:  Vrútky - Ľadoveň - SAD
10MHD:  SAD - Ľadoveň - Vrútky
11MHD:  Vrútky - Záturčie - Ľadoveň
11MHD:  Ľadoveň - Záturčie - Vrútky
12MHD:  Vrútky aut. st. - SAD
12MHD:  SAD - Vrútky aut. st.
14MHD:  Vrútky - Paneláreň
15MHD:  SAD - Sever - Košúty
15MHD:  Košúty - Sever - SAD
17MHD:  TESCO - Ľadoveň - Záturčie - Stráne - TESCO
17MHD:  TESCO - Ľadoveň - Záturčie - Košúty - TESCO
20MHD:  ŽOS-SNP Vrútky - Ľadoveň
20MHD:  Ľadoveň - ŽOS-SNP Vrútky
21MHD:  Nákladné nádražie - SAD
21MHD:  SAD - Nákladné nádražie
22MHD:  VÚ SIM - SAD
22MHD:  SAD - VÚ SIM
23MHD:  Kolónia Hviezda - SAD
23MHD:  SAD - Kolónia Hviezda
24MHD:  Pamätník K-B - SAD
24MHD:  SAD - Pamätník K-B
27MHD:  Turč. Kľačany - SAD
27MHD:  SAD - Turč. Kľačany
30MHD:  Záturčie - Podháj - SAD
30MHD:  SAD - Podháj - Záturčie
31MHD:  Záturčie - Podháj - Ľadoveň
31MHD:  Ľadoveň - Podháj - Záturčie
33MHD:  K. Hviezda - Záturčie - SAD
33MHD:  SAD - Záturčie - K. Hviezda
34MHD:  SAD - Podháj - Košúty - SAD
34MHD:  SAD - Záturčie
40MHD:  Stráne - SAD
40MHD:  SAD - Stráne
41MHD:  Stráne - Ľadoveň
41MHD:  Ľadoveň - Stráne
42MHD:  Stráne - Ľadoveň
42MHD:  Ľadoveň - Stráne
50MHD:  Košúty sídlisko - SAD
50MHD:  SAD - Košúty sídlisko
51MHD:  Paneláreň - SAD
51MHD:  SAD - Paneláreň
52MHD:  Košúty sídlisko - SAD
52MHD:  SAD - Košúty sídlisko
55MHD:  Vrútky aut. st. - SAD
55MHD:  SAD - Vrútky aut. st.
56MHD:  Košúty sídlisko - Ľadoveň
56MHD:  Ľadoveň - Košúty sídlisko
62MHD:  Ul. A. Pietra - Bystrička
62MHD:  Bystrička - Ul. A. Pietra