titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 10 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Valašková Denisa, Ing. arch.

Klapka: 203 , 201
Telefón: 4204 203, 4204 201
Mobil: 0910924397
E-mail: denisa.valaskova@martin.sk
Číslo dverí: 424
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin, oddelenie koncepcie územného plánu
Funkcia: zástupca riaditeľa


Valentová Daniela, JUDr.

Klapka: 363
Telefón: 4204 363
Mobil: -
E-mail: daniela.valentova@martin.sk
Číslo dverí: 122
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie právnych služieb
Funkcia: právnik


Valková Bibiána, Mgr.

Klapka: 107
Telefón: 4204107
Mobil: -
E-mail: bibiana.valkova@martin.sk
Číslo dverí: 323B
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb
Funkcia: administratívny referent


Vančová Mária

Klapka: 106
Telefón: 4204 106
Mobil: -
E-mail: maria.vancova@martin.sk
Číslo dverí: 428
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin
Funkcia: samostatný odborný pracovník - doprava


Vaníčková Zuzana, Ing. Mgr.

Klapka: 247
Telefón: 4204 247
Mobil: 0917448660
E-mail: zuzana.vanickova@martin.sk
Číslo dverí: 223
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie - referát projektového manažmentu
Funkcia: splnomocnenec pre etiku


Vaváková Bibiána, Bc.

Klapka: 333
Telefón: 4204 333
Mobil: -
E-mail: bibiana.vavakova@martin.sk
Číslo dverí: Kl. centrum
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: referent klientskeho centra


Večerková Viera Mgr.

Klapka: 227
Telefón: 4204 227
Mobil: -
E-mail: viera.vecerkova@martin.sk
Číslo dverí: 210
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie daní a poplatkov
Funkcia: referent dane z nehnuteľnosti


Veselková Marta, Ing.

Klapka: 212
Telefón: 4204 212
Mobil: -
E-mail: marta.veselkova@martin.sk
Číslo dverí: 116
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent majetku


Vimpeľová Miriam, Ing.

Klapka: 500
Telefón: 4238776
Mobil: 0915833963
E-mail: miriam.vimpelova@martin.sk, tik@martin.sk
Číslo dverí: TIK
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie - referát cestovného ruchu
Funkcia: referent TIK


Vlčeková Slavomíra

Klapka: 111
Telefón: 4204 111, 413 1431
Mobil: -
E-mail: slavomira.vlcekova@martin.sk
Číslo dverí: 01
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: referent informačnej kancelárie