titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 6 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Toldi Matej

Klapka: 123
Telefón: 4204123
Mobil: -
E-mail: matej.todli@martin.sk
Číslo dverí: 15
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: referent podateľne


Tomášová Katarína PhDr.

foto zamestnancaKlapka: 550
Telefón: 4204 550
Mobil: 0918943367
E-mail: katarina.tomasova@martin.sk
Číslo dverí: 110
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb
Funkcia: vedúca odboru spoločenských služieb


Tomčányová Denisa

Klapka: 326
Telefón: 4204 326
Mobil: -
E-mail: denisa.tomcanyova@martin.sk
Číslo dverí: 128
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - odd. školstva, mládeže a športu
Funkcia: referent pre mládež a šport


Turčanová Beáta Mgr.

Klapka: 162
Telefón: 4204 250, 423 76 52
Mobil: 0918 797 120
E-mail: beata.turcanova@martin.sk
Číslo dverí: 106
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - matričný úrad
Funkcia: matrikár


Turčanová Ľubica Ing.

Klapka: 150
Telefón: 4204 150
Mobil: 0918797118
E-mail: lubica.turcanova@martin.sk
Číslo dverí: 314
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy
Funkcia: vedúca odboru všeobecnej správy


Turčiak Libor

Klapka: 211
Telefón: 4204 211
Mobil: -
E-mail: -
Číslo dverí: vrátnica
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: vrátnik