titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 12 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Schimíková Alena, Mgr.

foto zamestnancaKlapka: 370
Telefón: 4204 370
Mobil: 0915819488
E-mail: alena.schimikova@martin.sk
Číslo dverí: 129
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - odd. školstva, mládeže a športu
Funkcia: vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu


Schmidt Vladimír

Klapka: 118
Telefón: 4204 118
Mobil: 0917695684
E-mail: vladimir.schmidt@martin.sk
Číslo dverí: dielňa
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: údržbár


Schmidtová Ivana

Klapka: 196
Telefón: 4204 196
Mobil: -
E-mail: ivana.schmidtova@martin.sk
Číslo dverí: 219
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie ľudských zdrojov
Funkcia: referent miezd


Simonides Pavol, Ing.

Klapka: 182
Telefón: 4204 182
Mobil: -
E-mail: -
Číslo dverí: 405
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - investičné oddelenie
Funkcia: referent prípravy stavieb


Simonidesová Elena

Klapka: 103
Telefón: 4204 103
Mobil: -
E-mail: elena.simonidesova@martin.sk
Číslo dverí: 421
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin
Funkcia: ekonóm /hospodársko-prevádzkový úsek/


Sloboda Miroslav

Klapka:
Telefón: 4111159
Mobil: 0917990630
E-mail: miroslav.sloboda@martin.sk
Číslo dverí:
Odbor: Mesto Martin - Mestská polícia
Funkcia: vedúci operačného strediska


Smik Ľudovít Ing.

Klapka: 307
Telefón: 4204 307
Mobil: 0918797119
E-mail: ludovit.smik@martin.sk
Číslo dverí: 403
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného kontrolóra
Funkcia: kontrolór


Sohlmannová Valéria Ing.

Klapka: 100
Telefón: 4204 100
Mobil: -
E-mail: valeria.sohlmannova@martin.sk
Číslo dverí: 322
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: referent stavebného úradu


Stančevová Gabriela

Klapka: 184
Telefón: 4204 184
Mobil: -
E-mail: gabriela.stancevova@martin.sk
Číslo dverí: 213
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: účtovník-rozpočtár


Staňo Martin

Klapka: 118
Telefón: 4204 118
Mobil: 0917695683
E-mail: martin.stano@martin.sk
Číslo dverí: dielňa
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: údržbár


Struharňanská Martina Ing.

Klapka: 100
Telefón: 4204 100
Mobil: -
E-mail: martina.struharnanska@martin.sk
Číslo dverí: 322
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: referent stavebného úradu


Světlík Josef, Ing.

Klapka: 288
Telefón: 4204 288
Mobil: -
E-mail: josef.svetlik@martin.sk
Číslo dverí: 431
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent zmluvných vzťahov