titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 5 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Radičová Janka

Klapka: 248
Telefón: 4204 248
Mobil: -
E-mail: janka.radicova@martin.sk
Číslo dverí: 508
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: asistent terénneho sociálneho pracovníka


Rantová Božena

Klapka: 207
Telefón: 4204 207
Mobil: -
E-mail: bozena.rantova@martin.sk
Číslo dverí: 127
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: referent podateľne


Repáňová Renáta Mgr.

Klapka: 190
Telefón: 4204 190
Mobil: -
E-mail: renata.repanova@martin.sk
Číslo dverí: 209
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie daní a poplatkov
Funkcia: kontrolór dane z nehnuteľností


Rovňáková Mária, Bc.

Klapka: 246
Telefón: 4204 246
Mobil: 0918797132
E-mail: maria.rovnakova@martin.sk
Číslo dverí: 307A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát ŽP a verejnoprospešných služieb
Funkcia: referent ŽP pre odpady a osvetlenie


Rusnák Jaroslav, Ing.

Klapka: 460
Telefón: 4204 460
Mobil: 0917519049
E-mail: jaroslav.rusnak@martin.sk
Číslo dverí: 324
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát dopravy
Funkcia: ref. pre mostné hosp. a spravovanie parkov. miest