titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 6 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Pažický Peter, Bc.

Klapka:
Telefón: 4111159
Mobil: 0917990632
E-mail: peter.pazicky@martin.sk
Číslo dverí:
Odbor: Mesto Martin - Mestská polícia
Funkcia: veliteľ zmeny


Pešková Ľubica

Klapka: -
Telefón: 413 2860
Mobil: -
E-mail: lubica.peskova@martin.sk
Číslo dverí: Registratúra Sever
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: správca registratúry


Podojová Eva, Ing.

Klapka: 218
Telefón: 4204 218
Mobil: -
E-mail: eva.podojova@martin.sk
Číslo dverí: 432
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent zmluvných vzťahov a evidencie majetku


Poloncová Viera Ing.

Klapka: 480
Telefón: 4204 480
Mobil: -
E-mail: viera.poloncova@martin.sk
Číslo dverí: 318
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie ľudských zdrojov
Funkcia: vedúca oddelenia ľudských zdrojov


Povoda Vladimír Ing.

Klapka: 125
Telefón: 4204 125
Mobil: 0905 484402
E-mail: vladimir.povoda@martin.sk
Číslo dverí: 404
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera
Funkcia: hlavný inžinier


Pĺžová Monika, JUDr.

Klapka: 168
Telefón: 4204 168
Mobil: -
E-mail: monika.plzova@martin.sk
Číslo dverí: 123
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie právnych služieb
Funkcia: právnik