titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 5 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Olasová Blanka Ing.

Klapka: 104
Telefón: 4204 104
Mobil: -
E-mail: blanka.olasova@martin.sk
Číslo dverí: 426
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin, oddelenie koncepcie architektúry a expertízy
Funkcia: samostatný odborný pracovník


Olejár Michal, Ing.

Klapka: 124
Telefón: 4204124
Mobil: -
E-mail: michal.olejar@martin.sk
Číslo dverí: 311
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: referent stavebného úradu


Ondrľa Milan, Mgr.

Klapka: 135
Telefón: 4204 135
Mobil: -
E-mail: milan.ondrla@martin.sk
Číslo dverí: 117A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent majetku


Ostrodická Marta Ing.

Klapka: 109
Telefón: 4204 109
Mobil: 0918797135
E-mail: marta.ostrodicka@martin.sk
Číslo dverí: 215
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva


Ožanová Anna

Klapka: 430
Telefón: 4204 430
Mobil: 0918491359
E-mail: anna.ozanova@martin.sk
Číslo dverí: 112
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: ref. opatrovateľskej služby a posudkových činností