titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 22 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Madarassi Dagmar

Klapka: 292
Telefón: 4204 292
Mobil: -
E-mail: dagmar.madarassi@martin.sk
Číslo dverí: 126
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent majetku


Mádelová Zuzana, Bc.

Klapka: 153
Telefón: 4204 153
Mobil: -
E-mail: zuzana.madelova@martin.sk
Číslo dverí: 114
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: referent sociálnych vecí


Magurský Martin, Mgr.

Klapka: 356
Telefón: 4204 356
Mobil: 0917739834
E-mail: martin.magursky@martin.sk
Číslo dverí: 507
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát ŽP a verejnoprospešných služieb
Funkcia: koordinátor menších obecných služieb


Majerčiaková Magdaléna

Klapka: 443
Telefón: 4204 443
Mobil: -
E-mail: magdalena.majerciakova@martin.sk
Číslo dverí: 125
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor
Funkcia: administratívny referent


Malík Michal RSDr.

Klapka: 470
Telefón: 4204 470
Mobil: 0915988270
E-mail: michal.malik@martin.sk
Číslo dverí: 505
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária primátora
Funkcia: referent krízového manažmentu


Malík Milan Ing.

foto zamestnancaKlapka: 156
Telefón: 413 1421
Mobil: -
E-mail: milan.malik@martin.sk
Číslo dverí: 201
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária primátora
Funkcia: zástupca primátora


Marettová Anna

Klapka:
Telefón: 423 01 82
Mobil: 0917409633
E-mail: anna.marettova@martin.sk
Číslo dverí: KD, Škultétyho
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: vedúca Denného centra a jedálne


Martinický Juraj

Klapka: 172
Telefón: 4204 172
Mobil: 0905 484403
E-mail: juraj.martinicky@martin.sk
Číslo dverí: garáž
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária primátora
Funkcia: osobný vodič primátora


Matejkin Jozef

Klapka: 172
Telefón: 4204 172
Mobil: 0905863426
E-mail: jozef.matejkin@martin.sk
Číslo dverí: garáž
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: vodič


Matejkinová Danka

Klapka: 308
Telefón: 4204 308
Mobil: -
E-mail: dana.matejkinova@martin.sk
Číslo dverí: 316
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy
Funkcia: administratívny referent


Matoušková Michaela, Ing.

Klapka: 250
Telefón: 4204 250, 4237652
Mobil: 0918797120
E-mail: michaela.matouskova@martin.sk
Číslo dverí: 104
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - matričný úrad
Funkcia: matrikár


Matuška Milan Mgr.

foto zamestnancaKlapka: 495
Telefón: 4204 495
Mobil: 0915834559
E-mail: milan.matuska@martin.sk
Číslo dverí: 208
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, oddelenie informatiky
Funkcia: vedúci oddelenia informatiky


Matušková Adriana, Mgr.

Klapka: 221
Telefón: 4204 221
Mobil: -
E-mail: adriana.matuskova@martin.sk
Číslo dverí: 121
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát cintorínskych služieb
Funkcia: referent pre cintoríny


Mažáry Vladimír

Klapka: 201
Telefón: 4204 201
Mobil: 0904512385
E-mail: -
Číslo dverí: 423A
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin
Funkcia: vodič


Mendelová Zuzana, Ing. arch.

Klapka: 242
Telefón: 4204 242
Mobil: -
E-mail: zuzana.mendelova@martin.sk
Číslo dverí: 420
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin
Funkcia: samostatný odborný pracovník


Mesiačková Petra, Mgr.

Klapka: 130
Telefón: 4204 130
Mobil: -
E-mail: petra.mesiackova@martin.sk
Číslo dverí: 311B
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera
Funkcia: administratívny referent


Miškusová Dana, Ing.

Klapka: 237
Telefón: 4204 237
Mobil: -
E-mail: dana.miskusova@martin.sk
Číslo dverí: 217
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie - referát cestovného ruchu
Funkcia: referent pre cestovný ruch a podnikanie


Mlynčeková Zuzana, Ing.

Klapka: 141
Telefón: 4204 141
Mobil: 0917855014
E-mail: zuzana.mlyncekova@martin.sk
Číslo dverí: 117B
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: vedúca oddelenia majetku


Morgoš Ján

Klapka: 293
Telefón: 4204 293
Mobil: -
E-mail: jan.morgos@martin.sk
Číslo dverí: 402
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného kontrolóra
Funkcia: kontrolór


Moricová Lýdia, Bc.

Klapka: 337
Telefón: 4204 337
Mobil: 0918901747
E-mail: lydia.moricova@martin.sk
Číslo dverí: 223
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie - referát projektového manažmentu
Funkcia: referent Kancelárie Zdravé mesto


Mráziková Jarmila, Ing.

Klapka: 132
Telefón: 4204132
Mobil: 0918900668
E-mail: jarmila.mrazikova@martin.sk
Číslo dverí: 309A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb
Funkcia: vedúca odboru komunálnych služieb


Mrenicová Alena, Mgr.

Klapka: 260
Telefón: 4204 260
Mobil: -
E-mail: alena.mrenicova@martin.sk
Číslo dverí: 108
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - odd. školstva, mládeže a športu
Funkcia: metodik školstva