titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 13 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Lacková Nadežda

Klapka: 283
Telefón: 4204 283
Mobil: -
E-mail: nadezda.lackova@martin.sk
Číslo dverí: 432
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent zmluvných vzťahov a evidencie majetku


Lapšová Iveta

Klapka: 489
Telefón: 4204 489
Mobil: -
E-mail: iveta.lapsova@martin.sk
Číslo dverí: 222A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie daní a poplatkov
Funkcia: správca miestnych poplatkov


Laššák Dušan Ing.

Klapka: 171
Telefón: 4204 171
Mobil: 0905657206
E-mail: dusan.lassak@martin.sk
Číslo dverí: 401
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného kontrolóra
Funkcia: hlavný kontrolór


Lechanová Katarína, Mgr.

Klapka:
Telefón: 4278020
Mobil: 0905666722
E-mail: katarina.lechanova@martin.sk
Číslo dverí: Ul. záturčianska
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: správca zariadenia núdzového bývania


Lencsésová Janka

Klapka: 478
Telefón: 4204 478
Mobil: -
E-mail: jana.lencsesova@martin.sk
Číslo dverí: 212B
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: účtovník-rozpočtár


Lepeta Miroslav Ing.

Klapka: 474
Telefón: 4204 474
Mobil: -
E-mail: info@parkovaniemartin.sk
Číslo dverí: 502
Odbor: Turiec a.s.
Funkcia: predseda predstavenstva Turiec a.s.


Lettrichová Viera

Klapka: 229
Telefón: 4204 229
Mobil: -
E-mail: viera.lettrichova@martin.sk
Číslo dverí: 214
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: účtovník fakturant


Ličková Darina

Klapka: 183
Telefón: 4204 183
Mobil: 0918797137
E-mail: darina.lickova@martin.sk
Číslo dverí: 220
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: účtovník fakturant


Ličková Gabriela

Klapka: 439
Telefón: 4204 439
Mobil: -
E-mail: gabriela.lickova@martin.sk
Číslo dverí: 212A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: účtovník


Lilge Alexander Ing.

Klapka: 277
Telefón: 4204 277
Mobil: -
E-mail: alexander.lilge@martin.sk
Číslo dverí: 103
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária primátora
Funkcia: druhý zástupca primátora


Litvajová Danica

Klapka: 347
Telefón: 4204 347
Mobil: -
E-mail: danica.litvajova@martin.sk
Číslo dverí: 222
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie daní a poplatkov
Funkcia: referent poplatkov


Lukáč Peter, Ing.

Klapka: 500
Telefón: 4204 500
Mobil: -
E-mail: peter.lukac@martin.sk
Číslo dverí: 216A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie - referát projektového manažmentu
Funkcia: referent prípravy a realizácie projektov


Lukáčová Danica

Klapka: 220
Telefón: 4204 220
Mobil: -
E-mail: danica.lukacova@martin.sk
Číslo dverí: 211
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie daní a poplatkov
Funkcia: referent ostatných daní