titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 24 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Kakošová Alena

Klapka: 190
Telefón: 4204 190
Mobil: -
E-mail: alena.kakosova@martin.sk
Číslo dverí: 209
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie daní a poplatkov
Funkcia: referent dane z nehnuteľnosti


Kališová Lenka

Klapka: 152
Telefón: 4204 152
Mobil: -
E-mail: kalisova@martin.sk
Číslo dverí: Kl.centrum
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - referát evidencie obyvateľstva
Funkcia: referent ohlasovne a evidencie budov


Kalmanová Zuzana, Mgr.

Klapka: 487
Telefón: 4204487
Mobil: 0905375215
E-mail: zuzana.kalmanova@martin.sk
Číslo dverí: 202
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária primátora
Funkcia: hovorca


Kaplán Peter Mgr.

Klapka: 168
Telefón: 4204 168
Mobil: -
E-mail: peter.kaplan@martin.sk
Číslo dverí: 123
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie právnych služieb
Funkcia: právnik


Kapustová Anna, Ing.

Klapka: 226
Telefón: 4204226
Mobil: -
E-mail: anna.kapustova@martin.sk
Číslo dverí: 309
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát dopravy
Funkcia: referent pre rozkopávky


Katinová Katarína JUDr.

foto zamestnancaKlapka: 176
Telefón: 4204 176, 413 3123
Mobil: 0905335700
E-mail: katarina.katinova@martin.sk, prednosta@martin.sk
Číslo dverí: 205
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária prednostky MsÚ
Funkcia: prednostka mestského úradu


Kašperová Ivana, Mgr.

Klapka: 222
Telefón: 4204 222
Mobil: 0918491359
E-mail: ivana.kasperova@martin.sk
Číslo dverí: 113
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: ref. opatrovateľskej služby a posudkových činností


Kašubová Slávka

Klapka: 162
Telefón: 4204 162, 4237652
Mobil: 0918797120
E-mail: slavka.kasubova@martin.sk
Číslo dverí: 106
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - matričný úrad
Funkcia: matrikár


Klabník Ivan

Klapka: 211
Telefón: 4204 211
Mobil: -
E-mail: -
Číslo dverí:
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: vrátnik


Kmeťová Ingrid, Ing.

Klapka: 186
Telefón: 4204 186
Mobil: -
E-mail: ingrid.kmetova@martin.sk
Číslo dverí: 116
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent majetku


Kňazovická - Dovalovská Ivana Ing.

Klapka: 471
Telefón: 4204 471
Mobil: -
E-mail: ivana.knazovicka@martin.sk
Číslo dverí: 323
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: referent stavebného úradu


Kohútová Marta Ing.

Klapka: 157
Telefón: 4204 157
Mobil: 0908740339
E-mail: marta.kohutova@martin.sk
Číslo dverí: 207
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária primátora
Funkcia: referent pre verejné obstarávanie


Kolibíková Blanka, Bc.

Klapka: 248
Telefón: 4204 248
Mobil: -
E-mail: miroslava.kolibikova@martin.sk
Číslo dverí: 508
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: asistent terénneho sociálneho pracovníka


Kollár Rudolf Ing.

Klapka: -
Telefón: 4220629
Mobil: -
E-mail: tvturiec@tvturiec.sk
Číslo dverí: Moskovská 1
Odbor: TVT - Turiec
Funkcia: riaditeľ


Kováčová Zuzana, Mgr. art.

Klapka: 204
Telefón: 4204 204
Mobil: 0908937142
E-mail: kovacova@martin.sk
Číslo dverí: 224
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie - referát komunikácie a zahraničných vzťahov
Funkcia: referent pre marketing a event management


Kovalčíková Jana Mgr.

Klapka: 250
Telefón: 4204 162, 423 76 52
Mobil: 0918 797 120
E-mail: jana.kovalcikova1@martin.sk
Číslo dverí: 104
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - matričný úrad
Funkcia: vedúca matričného úradu


Košová Simona

Klapka:
Telefón: --
Mobil: 0903512030 /p.Hatara
E-mail: -
Číslo dverí:
Odbor: , odbor komunálnych služieb-útulok pre zvieratá
Funkcia: referent útulku pre zvieratá


Krajčirovičová Magdaléna Ing. arch.

Klapka: 102
Telefón: 4204 102
Mobil: 0911442191
E-mail: magdalena.krajcirovicova@martin.sk
Číslo dverí: 422
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin, oddelenie koncepcie architektúry a expertízy
Funkcia: vedúca oddelenia


Krchová Janka, Mgr.

Klapka:
Telefón: 4111159
Mobil: 0917990636
E-mail: janka.krchova@martin.sk
Číslo dverí:
Odbor: Mesto Martin - Mestská polícia
Funkcia: preventistka


Krovinová Miroslava Ing.

Klapka: 482
Telefón: 4204 482
Mobil: 0907211222
E-mail: miroslava.krovinova@martin.sk
Číslo dverí: 314
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: vedúca oddelenia služieb a vnútornej správy


Krško Martin

Klapka: 494
Telefón: 4204 494
Mobil: 0905339863
E-mail: martin.krsko@martin.sk
Číslo dverí: 208
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, oddelenie informatiky
Funkcia: softwerový a hardwerový technik


Kubičková Zuzana, Ing. arch.

Klapka: 105
Telefón: 4204 105
Mobil: -
E-mail: zuzana.kubickova@martin.sk
Číslo dverí:
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin
Funkcia: samostatný odborný pracovník


Kubíková Ivana

Klapka: 478
Telefón: 4204 478
Mobil: -
E-mail: ivana.kubikova@martin.sk
Číslo dverí: 212B
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: účtovník


Kuchárik Róbert, Mgr.

Klapka: 4230349
Telefón: 4230349
Mobil: 0905284030
E-mail: robert.kucharik@martin.sk
Číslo dverí: Ul. Na kameni
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: správca nocľahárne a útulku