titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 4 záznamy vyhovujúce zadanému kritériu.

Jakubcová Milena Mgr.

Klapka: 210
Telefón: 4204 210
Mobil: 0918797116
E-mail: milena.jakubcova@martin.sk
Číslo dverí: 312
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - organizačný referát
Funkcia: referent ľudských zdrojov


Jamriška Vladimír, JUDr.

Klapka: 200
Telefón: 4204 200
Mobil: 0918491360
E-mail: vladimir.jamriska@martin.sk
Číslo dverí: 123A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie právnych služieb
Funkcia: vedúci oddelenia právnych služieb


Jančošková Andrea, PaedDr.

Klapka: 401
Telefón: 4204 401
Mobil: 09187971255
E-mail: andrea.jancoskova@martin.sk
Číslo dverí: 217A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie - referát komunikácie a zahraničných vzťahov
Funkcia: referent zahraničných vzťahov


Janíková Gabriela, Mgr.

Klapka: 134
Telefón: 4204 134
Mobil: 0918797130
E-mail: gabriela.janikova@martin.sk
Číslo dverí: 308
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: referent špeciálneho stavebného úradu