titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 4 záznamy vyhovujúce zadanému kritériu.

Ignačák Tomáš, Ing.

Klapka: 182
Telefón: 4204 182
Mobil: -
E-mail: tomas.ignacak@martin.sk
Číslo dverí: 405
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - investičné oddelenie
Funkcia: referent prípravy stavieb


Illešová Anna

Klapka: 111
Telefón: 4204 111, 413 1431
Mobil: -
E-mail: anna.illesova@martin.sk
Číslo dverí: 01
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: referent informačnej kancelárie


Illešová Anna, Vlčeková Slavomíra

Klapka: 111
Telefón: 4204 111, 413 14 31
Mobil: -
E-mail: anna.illesova@martin.sk, slavomira.vlcekova@martin.sk
Číslo dverí:
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, informátor - spojovateľ


Ivanková Miroslava,Ing.

Klapka: 197
Telefón: 4204 197
Mobil: -
E-mail: miroslava.ivankova@martin.sk
Číslo dverí: 119
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent majetku