titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 15 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Hanzel Emil, Ing.

Klapka: 133
Telefón: 4204 133
Mobil: 0918797131
E-mail: emil.hanzel@martin.sk
Číslo dverí: 307A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát ŽP a verejnoprospešných služieb
Funkcia: referent životného prostredia pre ochranu prírody


Harajdičová Martina, JUDr.

Klapka: 122
Telefón: 4204 122
Mobil: 0918797117
E-mail: martina.harajdicova@martin.sk
Číslo dverí: 122A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie právnych služieb
Funkcia: právnik


Hatara Vladimír

Klapka:
Telefón: 0903 512 030
Mobil: 0903 512030
E-mail: utulok@zoznam.sk
Číslo dverí: útulok
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb-útulok pre zvieratá
Funkcia: správca útulku pre zvieratá


Hausnerová Liliana

Klapka: 176
Telefón: 4204 176
Mobil: 0917871506
E-mail: liliana.hausnerova@martin.sk
Číslo dverí: 204
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária prednostky MsÚ
Funkcia: asistentka prednostu a zástupcu primátora


Havaldová Martina, Mgr.

Klapka: 435
Telefón: 4204 435
Mobil: 0907122498
E-mail: martina.havaldova@martin.sk
Číslo dverí: 112
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: referent prepravnej služby


Havlík Vladimír, Ing.

Klapka: 238
Telefón: 4204 238
Mobil: 0915834558
E-mail: vladimir.havlik@martin.sk
Číslo dverí: 315
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: referent BOZP, PO a vnútornej prevádzky


Havranová Dana

Klapka: 124
Telefón: 4204 124
Mobil: -
E-mail: dana.havranova@martin.sk
Číslo dverí: 311
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: referent stavebného úradu


Havranová Ivana, Ing.

Klapka: 187
Telefón: 4204 187
Mobil: -
E-mail: ivana.havranova@martin.sk
Číslo dverí: 119
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent majetku


Hnilicová Iveta

Klapka: 155
Telefón: 4204155
Mobil: 0917690899
E-mail: iveta.hnilicova@martin.sk
Číslo dverí: 319
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: referent vnútornej správy


Hnilicová Zuzana, Mgr.

Klapka: 222
Telefón: 4204 222
Mobil: 0918494359
E-mail: zuzana.hnilicova@martin.sk
Číslo dverí: 113
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: ref. opatrovateľskej služby a posudkových činností


Horňáková Zuzana

Klapka: 151
Telefón: 4204 151
Mobil: -
E-mail: zuzana.hornakova@martin.sk
Číslo dverí: Kl. centrum
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - referát evidencie obyvateľstva
Funkcia: referent ohlasovne a evidencie budov


Hrivňáková Janka

Klapka: 201
Telefón: 4204 201, 4132966
Mobil: 0911442192
E-mail: jana.hrivnakova@martin.sk
Číslo dverí: 423A
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin
Funkcia: samostatný odborný referent


Hrnčiar Andrej Mgr. art.

foto zamestnancaKlapka: 175
Telefón: 4204 175, 413 1421
Mobil: -
E-mail: andrej.hrnciar@martin.sk, primator@martin.sk
Číslo dverí: 203
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária primátora
Funkcia: primátor mesta


Húdryová Edita

Klapka: 227
Telefón: 4204 227
Mobil: -
E-mail: edita.hudryova@martin.sk
Číslo dverí: 210
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie daní a poplatkov
Funkcia: správca miestnych daní


Húska Igor, Mgr.

Klapka:
Telefón: 4111159
Mobil: 0917990631
E-mail: msp@martin.sk, igor.huska@martin.sk
Číslo dverí:
Odbor: Mesto Martin - Mestská polícia
Funkcia: náčelník Mestskej polície