titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 5 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Gallo Ján Mgr.

Klapka: -
Telefón: 4444333
Mobil: -
E-mail: jgallo@matramartin.sk
Číslo dverí: -
Odbor: Matra, n.o.
Funkcia: riaditeľ


Gašpáreková Oľga Ing.

Klapka: 471
Telefón: 4204 471
Mobil: -
E-mail: olga.gasparekova@martin.sk
Číslo dverí: 323
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: referent stavebného úradu


Gerát Tomáš

Klapka: 332
Telefón: 4204 332
Mobil: -
E-mail: tomas.gerat@martin.sk
Číslo dverí: 120
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát cintorínskych služieb
Funkcia: referent pre cintoríny


Grajciarová Vlasta Ing.

foto zamestnancaKlapka: 213
Telefón: 4204 213
Mobil: 0905 484404
E-mail: vlasta.grajciarova@martin.sk
Číslo dverí: 221
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor
Funkcia: vedúca ekonomického odboru


Gregorová Anna, Bc.

Klapka: 154
Telefón: 4204 154
Mobil: -
E-mail: anna.gregorova@martin.sk
Číslo dverí: 115
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: referent soc. právnej ochrany detí a soc. kurately