titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 5 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Čarná Martina

Klapka: 174
Telefón: 4204 174
Mobil: -
E-mail: martina.carna@martin.sk
Číslo dverí: 128
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb
Funkcia: administratívny referent


Čatlošová Dagmar Mgr.

Klapka: 439
Telefón: 4204 439
Mobil: -
E-mail: dagmar.catlosova@martin.sk
Číslo dverí: 212A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: účtovník


Černeková Michaela, Mgr.

Klapka: 169
Telefón: 4204169
Mobil: 0915396235
E-mail: michaela.cernekova@martin.sk
Číslo dverí: 224
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie - referát komunikácie a zahraničných vzťahov
Funkcia: referent pre elektronické a printové média


Černianska Zuzana, Mgr.

Klapka: 160
Telefón: 4204 160
Mobil: 0918797123
E-mail: zuzana.cernianska@martin.sk
Číslo dverí: 315
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: referent správy dokumentov


Čierny Lukáš

Klapka:
Telefón: 4238776
Mobil: 0915833963
E-mail: tik@martin.sk
Číslo dverí: TIK
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie - Turisticko informačná kancelária
Funkcia: referent TIK