titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 7 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Demáčeková Andrea, Ing.

Klapka: 332
Telefón: 4204 332
Mobil: -
E-mail: andrea.demacekova@martin.sk
Číslo dverí: 120
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát cintorínskych služieb
Funkcia: referent pre cintoríny


Dibala Radovan Mgr.

Klapka: 494
Telefón: 4204 494
Mobil: 0918797124
E-mail: radovan.dibala@martin.sk
Číslo dverí: 208
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, oddelenie informatiky
Funkcia: správca siete


Dubovec Ján, Ing.

Klapka:
Telefón: 4111159
Mobil: 0917990633
E-mail: jan.dubovec@martin.sk
Číslo dverí:
Odbor: Mesto Martin - Mestská polícia
Funkcia: veliteľ zmeny


Dúbravec Róbert Mgr. art.

Klapka: 201, 101
Telefón: 4204 201, 4204 101, 4132966
Mobil: 0904422190
E-mail: robert.dubravec@martin.sk
Číslo dverí: 423
Odbor: Útvar hlavného architekta mesta Martin
Funkcia: riaditeľ


Duchaj Miroslav Ing.

Klapka: 490
Telefón: 4204 490
Mobil: 0917655372
E-mail: miroslav.duchaj@martin.sk
Číslo dverí: 703
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: referent ŠFRB


Dudová Daniela

Klapka: 227
Telefón: 4204 227
Mobil: -
E-mail: daniela.dudova@martin.sk
Číslo dverí: Klientske centrum
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: pokladník


Dzurec Ľubomír Mgr.

foto zamestnancaKlapka: 142
Telefón: 4204 142
Mobil: 0905459540
E-mail: lubomir.dzurec@martin.sk
Číslo dverí: 319
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie služieb a vnútornej správy
Funkcia: referent technických a prevádzkových činností