titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 4 záznamy vyhovujúce zadanému kritériu.

Cagardová Eva

Klapka: 184
Telefón: 4204 184
Mobil: -
E-mail: eva.cagardova@martin.sk
Číslo dverí: 213
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: účtovník


Cagardová Jana, Bc.

Klapka: 480
Telefón: 4204 480
Mobil: -
E-mail: jana.cagardova@martin.sk
Číslo dverí: 318
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor všeobecnej správy - oddelenie ľudských zdrojov
Funkcia: referent personálnej práce


Chorvát Tibor

Klapka: 458
Telefón: 4204 458
Mobil: 0907 835139
E-mail: tibor.chorvat@martin.sk
Číslo dverí: 117A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent správy majetku a energetiky


Cinková Eva Ing.

Klapka: 205
Telefón: 4204 205
Mobil: 0918 797 134
E-mail: eva.cinkova@martin.sk
Číslo dverí: 321
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: vedúci oddelenia stavebného úradu a ŠFRB