titulna > kontakty

Telefónny zoznam

Podarilo sa nájsť 15 záznamov vyhovujúcich zadanému kritériu.

Babničová Alena

Klapka: 462
Telefón: 4204 462
Mobil: -
E-mail: alena.babnicova@martin.sk
Číslo dverí: 126
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, majetkovoprávny odbor - oddelenie majetku
Funkcia: referent zmluvných vzťahov a evidencie majetku


Ballová Miroslava, Mgr.

Klapka: 248
Telefón: 4204 248
Mobil: 0907122497
E-mail: miroslava.ballova@martin.sk
Číslo dverí: 508
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor spoločenských služieb - oddelenie sociálnej starostlivosti
Funkcia: asistent terénneho sociálneho pracovníka


Balošák Štefan Mgr.

Klapka: -
Telefón: 43 04 622
Mobil: -
E-mail: riaditel@sportzar.sk
Číslo dverí: -
Odbor: Správa športových zariadení mesta Martin
Funkcia: riaditeľ


Balšianková Elena

Klapka: 164
Telefón: 4204 164
Mobil: 0918797136
E-mail: elena.balsiankova@martin.sk
Číslo dverí: 211A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie daní a poplatkov
Funkcia: vedúca oddelenia daní a poplatkov


Barčík Marek Mgr.

Klapka: 307
Telefón: 4204 307
Mobil: -
E-mail: marek.barcik@martin.sk
Číslo dverí: 403
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného kontrolóra
Funkcia: kontrolór


Bartoš Milan, Mgr.

Klapka:
Telefón: 4111159
Mobil: 0917990637
E-mail: milan.bartos@martin.sk
Číslo dverí:
Odbor: Mesto Martin - Mestská polícia
Funkcia: zástupca pre priamy výkon služby


Bella Branislav, Ing.

Klapka: 136
Telefón: 4204 136
Mobil: 0918797129
E-mail: branislav.bella@martin.sk
Číslo dverí: 324
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát dopravy
Funkcia: referent opravy údržby miestnych komunikácií


Benková Ivanka

Klapka: 408
Telefón: 4204 408
Mobil: -
E-mail: ivana.benkova@martin.sk
Číslo dverí: 002
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: pokladník


Berák Stanislav, Ing.

Klapka: 100
Telefón: 4204 100
Mobil: -
E-mail: -
Číslo dverí: 322
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, útvar hlavného inžiniera - Stavebný úrad a ŠFRB
Funkcia: referent stavebného úradu


Bielik Ivan, Ing.

Klapka: 163
Telefón: 4204 163
Mobil: 0918797128
E-mail: ivan.bielik@martin.sk
Číslo dverí: 307
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát ŽP a verejnoprospešných služieb
Funkcia: ref. ŽP pre ochranu ovzdušia, vodné hosp...


Blisková Monika, Mgr.

foto zamestnancaKlapka: 175
Telefón: 4204 175, 413 1421
Mobil: 0905558660
E-mail: monika.bliskova@martin.sk
Číslo dverí: 203
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, kancelária primátora
Funkcia: asistentka primátora


Bobrovská Ivana, Ing.

Klapka: 501
Telefón: 4204 501
Mobil: 0918 943 369
E-mail: ivana.bobrovska@martin.sk
Číslo dverí: 216
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor regionálneho rozvoja a komunikácie
Funkcia: vedúca odboru regionálneho rozvoja a komunikácie


Borcovanová Anna

Klapka: 398
Telefón: 4204 398
Mobil: -
E-mail: anna.borcovanova@martin.sk
Číslo dverí: 211B
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Funkcia: účtovník


Brunner Miroslav

Klapka: 356
Telefón: 4204 356
Mobil: 0917833545
E-mail: -
Číslo dverí: 507
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, odbor komunálnych služieb - referát ŽP a verejnoprospešných služieb
Funkcia: organizátor aktivačnej činnosti


Buociková Janka

Klapka: 489
Telefón: 4204 489
Mobil: -
E-mail: jana.buocikova@martin.sk
Číslo dverí: 222A
Odbor: Mesto Martin - Mestský úrad, ekonomický odbor-oddelenie daní a poplatkov
Funkcia: referent poplatkov