titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznam štatistického úradu

2941, pridané: 30.09.2011, Martin , veľkosť: 114.3 kB, typ: pdf

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 1.10.2011 do 15.11.2011 sa bude v obciach a mestách vykonávať štatistické zisťovanie. (  )

od: 30.09.2011, do: 16.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2942, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 527.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby. ( stavba "Rekonštrukcia sústavy CZT EB Sklabinská Martin" )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2943, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 79.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Naďa Hájičková )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2944, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Iveta Ráczová )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2945, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 83.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Kríž )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2946, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 83.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Marcel Gregor )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2947, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 83.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Štefan Baláž )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2948, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 84.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Janka Zapatická )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2949, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 84.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Žec )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2950, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 83.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Vlasta Pappová )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2951, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 85.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Roman Manda )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2952, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 84.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anna Glíbová )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2953, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 83.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tibor Saitz )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2954, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tomáš Fujdala )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2955, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 85 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Viera Drexler )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2956, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 84.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Debnár )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2957, pridané: 03.10.2011, Martin , veľkosť: 83.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Boga )

od: 03.10.2011, do: 18.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2958, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 83 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Jaroslav Facuna, Michal Gregor, Iveta Gregorová, Martina Sopóciová, Michal Kubošník, Marek Baláž, Peter Kubošník, Martin Kompan, Milan Zuzík, Vladimír Laštiak, Róbert Rác, Jaroslav Rokyta )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2959, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 72.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavel Kianica )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2960, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o výkupe starých vozidiel

2961, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

ŽP EKO QELET Martin oznamuje, že vykupuje staré vozidlá s následným vydaním potvrdenia o prevzatí vozidla. (  )

od: 04.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2962, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Andrej Zorkóci )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2963, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tibor Facuna )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2964, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Popálenec )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2965, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 71 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Stanislav Adamec )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2966, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Renát Bandová )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznáemenie o uložení zásielky

2967, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Martečík )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie Stredoslovenskej energetiky

2968, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 203.8 kB, typ: pdf

Stredoslovenská energetika, a.s. vyzýva občanov - vlastníkov pozemkov pod elektrickými vedeniami, aby umožnili zamestnancom SSE, a.s. vstup na pozemky za účelom odstránenia stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú rpevádzku elektrického vedenia.  ( /v dokumente sa nachádza zoznam ulíc, na ktorých sa budú vykonávať práce od 1.11.-31.12.2011/ )

od: 04.10.2011, do: 31.12.2011

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov

2969, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 184.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 6/NP/2011. (  )

od: 04.10.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2970, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 239.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubomír Žibek /3x/ )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT