titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2911, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Milanec )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2912, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Mondočko )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2913, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Murín )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2914, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 79.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Rusnák )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2915, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 81.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Jozef Senko, Vladimír Milan, František Mintál, Juraj Hruboň, Rudolf Jesenský, Margita Jahnická, Vladimír Valkovský )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2916, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 69.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Mário Dotko )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2917, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 742.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Rekonštrukcia HV rozvodu Martin-Sever, I. etapa" )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2918, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Iveta Štrkáčová )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2919, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 67.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marcel Gregor )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2920, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 635.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Rekonštrukcia sústavy CZT EB centrum Martin" )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2921, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 67.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2922, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 67.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Karol Cerjan )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2923, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Darina Žemberiová )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2924, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lucia Lacková )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o oprave písomnosti

2925, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 94.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje oznámenie o oprave písomnosti. ( stavba "Návrh chatovej výstavby v lokalite Martinské hole - technická infraštruktúra, lesná cesta" )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

rozhodnutie

2926, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 221.7 kB, typ: pdf

Krajský pamiatkový úrad Žilina zverejňuje rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum. ( stavba "Obnova NTL plynovodov Martin-stred, 1. stavebný celok" )

od: 14.09.2011, do: 29.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2927, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Ján Rohoň, Ľuboš Mertiňák, Veronika Poloncová )

od: 26.09.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2928, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Dušan Krupka )

od: 26.09.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2929, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 72.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Krupka )

od: 26.09.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2930, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenko Lány )

od: 26.09.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2931, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lucia Trnavská )

od: 26.09.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2932, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.9.2011 trvalý pobyt občana. ( Lívia Bartoňová )

od: 26.09.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2933, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 0 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.9.2011 trvalý pobyt občana. ( Milan Kováč, Anna Kováčová )

od: 26.09.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2934, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.9.2011 trvalý pobyt občana. ( Peter Sekela )

od: 26.09.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2935, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.9.2011 trvalý pobyt občana. ( Ján Miho )

od: 26.09.2011, do: 11.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o konaní dražby

2936, pridané: 26.09.2011, Martin , veľkosť: 652.6 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dobrovoľnej dražby. ( 25.10.2011 )

od: 26.09.2011, do: 26.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2937, pridané: 29.09.2011, Martin , veľkosť: 150.4 kB, typ: pdf

Krajský lesný úrad v Žiline zverejňuje oznámenie o termíne prerokovania návrhu programu starostlivosti o lesy s jeho vyhotoviteľom.  (  )

od: 29.09.2011, do: 14.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2938, pridané: 29.09.2011, Martin , veľkosť: 195.5 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine oznamuje začatie stavebného konania a pozýva na ústne pojednávanie, ktoré sa koná 14.10.2011. ( stavba "IBV - Ul. Hrdinov SNP, SO 10 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 11 Splašková kanalizácia, SO 12 Dažďová kanalizácia" )

od: 29.09.2011, do: 14.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2939, pridané: 29.09.2011, Martin , veľkosť: 300.4 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad v Žiline verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia o prerušení konania. ( stavba "Tenisový areál Martin, k.ú. Záturčie" )

od: 29.09.2011, do: 14.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2940, pridané: 29.09.2011, Martin , veľkosť: 82.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Murad Ala Abu )

od: 29.09.2011, do: 14.10.2011

DOKUMENT