titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

2881, pridané: 16.08.2011, Martin , veľkosť: 83.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Mileusnič Snežana )

od: 16.08.2011, do: 31.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2882, pridané: 16.08.2011, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tomáš Horálek )

od: 16.08.2011, do: 31.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2883, pridané: 16.08.2011, Martin , veľkosť: 82.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marek Kračmer )

od: 16.08.2011, do: 31.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2884, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 72.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavol Lány )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2885, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Kovačič )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2886, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 68.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Karol Gulassa )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2887, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Lukašík )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

2888, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Marián Ďureje, Rastislav Ivan, Libor Ligač, Eduard Facuna )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2889, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Belo Horváth )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2890, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 67.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Vrzala )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2891, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Monika Pučková )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2892, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Štefan Kostrbík )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2893, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslav Pauček )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2894, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľudovít Andoč )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2895, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 68 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Labaj )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

2896, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Ján Padúch, Tomáš Lihan )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2897, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 322.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Rekonštrukcia sústavby CZT EB SKlabinská, Martin" )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2898, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 485.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Rekonštrukcia okruhu CZT K3 Holubyho Martin - horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Záborského č. 17-27, Martin" )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2899, pridané: 17.08.2011, Martin , veľkosť: 479.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia. ( stavba "Rekonštrukcia okruhu CZT K3 Holubyho Martin-horúcovodná prípojka a kompaktná odovzdávacia stanica tepla pre bytový dom Ul. Novomeského č. 8-18, Martin" )

od: 17.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

oznámenie úradu práce

2900, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 104 kB, typ: pdf

Úrad práce, soc. vecí a rodiny vyzýva poberateľov prídavku na dieťa pre študentov stredných a vysokých škôl na predloženie dokladov. (  )

od: 22.09.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2901, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 71.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Stanislav Adamec )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2902, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresátky - Zuzana Králiková, Zdenka Facunová )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2903, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 96.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.9.2011 trvalý pobyt občana. ( Vladimír Hladký, Iveta Hladká, Tomáš Hladký )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2904, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 19.9.2011 trvalý pobyt občana. ( Rudolf Konečný )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2905, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 77.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Miroslav Badžgoň, Martina Tomášová, Eduard Facuna  )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2906, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lucia Trnavská )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2907, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Jozef Gašparík, Marek baláž )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2908, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Václav Navrátil )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2909, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tibor Špirko )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2910, pridané: 23.09.2011, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Martin Murín, Michal Mondočko )

od: 22.09.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT