titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2851, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 95.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Denisa Lacková s rod. )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2852, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 94.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Štefan Lacko, Denisa Lacková )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2853, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 98.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Milan Gregor a Iveta Gregorová s deťmi  )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2854, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 95.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Rozália Gregorová s rod. )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2855, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Ján Nepela )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2856, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 95.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Miroslava Cicková s rod. )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2857, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Hilda Jašíková, Marian Bartoš )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2858, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 94.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Marika Balážová, Anna Kristína Balážová )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2859, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 8.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Táňa Antošová, Norbert Mažári )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2860, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Ivan Rizman )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2861, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 96.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Roman Morgoš s rod. )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2862, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Mariana Trnková )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2863, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 4.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Petra Rokytová, Pavlína Hrušková )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2864, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Erika Kevická )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2865, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Marián Milanec )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2866, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresáti - Martin Sopóci, Helena Štrkáčová, Marián Ďakulič )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2867, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 72.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresáti - Tibor Facunaj, Monika Pavlíková )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2868, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát- Ján Padúch )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2869, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 71.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Jozef Popálenec )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

2870, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 455.8 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie s.r.o. Martin oznamuje termín a miesto konania dražby. (  )

od: 08.08.2011, do: 06.09.2011

DOKUMENT

oznámenie

2871, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 170.5 kB, typ: pdf

JUDr. Miroslav Debnár, notár oznamuje spísanie návrhu na vydanie osvedčenia vyhlásenia účastníka o nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. ( účastník - Ing. Ivan Horník )

od: 08.08.2011, do: 07.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2872, pridané: 09.08.2011, Martin , veľkosť: 537 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( Návrh chatovej výstavby v lokalite Martinské hole - technická infraštruktúra, lesná cesta )

od: 09.08.2011, do: 24.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2873, pridané: 09.08.2011, Martin , veľkosť: 644.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie stavebného povolenia ( stavba "Rekonštrukcia okruhu CZT K3 Holubyho Martin ....." )

od: 09.08.2011, do: 24.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

2874, pridané: 10.08.2011, Martin , veľkosť: 534.4 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie, s.r.o. Martin oznamuje termín a miesto konania dražby. (  )

od: 10.08.2011, do: 07.09.2011

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku

2875, pridané: 10.08.2011, Martin , veľkosť: 193.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 10.08.2011, do: 26.08.2011

DOKUMENT

zverjnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku

2876, pridané: 10.08.2011, Martin , veľkosť: 126.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin prenájmu nehnutľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 10.08.2011, do: 26.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2877, pridané: 10.08.2011, Martin , veľkosť: 240.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania. ( stavba "Rekonštrukcia sústavy CZT EB centrum Martin" )

od: 10.08.2011, do: 24.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2878, pridané: 16.08.2011, Martin , veľkosť: 91.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Peter Tarasovič )

od: 16.08.2011, do: 31.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2879, pridané: 16.08.2011, Martin , veľkosť: 92.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Marek Grajcár )

od: 16.08.2011, do: 31.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2880, pridané: 16.08.2011, Martin , veľkosť: 84.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Masoud Ramzi )

od: 16.08.2011, do: 31.08.2011

DOKUMENT