titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

rozhodnutie o prerušení konania

2821, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 98.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine zverejňuje rozhodnutie o prerušení konania. ( adresát - Vladimír Vitek )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2822, pridané: 27.07.2011, Martin , veľkosť: 870.9 kB, typ: pdf

Rekonštrukcia HV siete Martin-Sever, I. etapa (  )

od: 27.07.2011, do: 24.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2823, pridané: 03.08.2011, Martin , veľkosť: 713.5 kB, typ: pdf

Dražovná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje termín a miesto konania dražby č. DD 528/2011. (  )

od: 01.08.2011, do: 16.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2824, pridané: 03.08.2011, Martin , veľkosť: 95.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Dušan Rácz, Iveta Ráczová, Jakub Rácz, Boris Kratochwill )

od: 03.08.2011, do: 18.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2825, pridané: 03.08.2011, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Juraj Baranček )

od: 03.08.2011, do: 18.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2826, pridané: 03.08.2011, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Stanislav Čavajda )

od: 03.08.2011, do: 18.08.2011

DOKUMENT

vyhláška

2827, pridané: 03.08.2011, Martin , veľkosť: 79.2 kB, typ: pdf

Okresný súd Martin v dedičskej veci upovedomuje dedičov, aby sa v zákonom stanovenej lehote ozvali príslušnému súdu. ( Miroslav Noga, Igor Noga )

od: 03.08.2011, do: 02.09.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2828, pridané: 03.08.2011, Martin , veľkosť: 324.4 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Martin Kratochvíl, Zuzana Štrbáková, Erik Škorník, Erika Kanioková )

od: 03.08.2011, do: 18.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2829, pridané: 03.08.2011, Martin , veľkosť: 92.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Viera Jankovičová )

od: 03.08.2011, do: 18.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2830, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Alena Rakytová )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2831, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 67.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Cifra )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2832, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 72.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anna Turisová )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2833, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Záborský )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásieky

2834, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľudovít Andoč )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2835, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 72.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - František Peschka )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2836, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Matula )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2837, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Roman Truhan, Fatma Cicková )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2838, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Krupka )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2839, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 72.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Michal Žatko, Peter Valko )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2840, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Janošovksý )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2841, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Krupka )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2842, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Janošovský )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2843, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Martinský )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2844, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 83 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Maroš Švec )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2845, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jana Janovcová )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2846, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Janošovský )

od: 04.08.2011, do: 19.08.2011

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov

2847, pridané: 04.08.2011, Martin , veľkosť: 130.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 4/NP/2011. (  )

od: 04.08.2011, do: 10.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2848, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 95.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Ingrid Facunová s rod.  )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2849, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 90.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Jaroslav Facuna st., Jaroslav Facuna ml. )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2850, pridané: 08.08.2011, Martin , veľkosť: 94.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.8.2011 trvalý pobyt občana. ( Mária Kovalová s rod. )

od: 08.08.2011, do: 23.08.2011

DOKUMENT