titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2791, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 91.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Lucia Híllová )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2792, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 90.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Zdenko Petrovič )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2793, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 96 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Iboľa Radičová, Róbert Radič, Alžbeta Stančíková st., Alžbeta Stančíková ml., Pavol Stančík )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2794, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Jiří Albrecht, Mária Albrechtová, Barbora Albrechtová, Juraj Albrecht )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2795, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Milan Krištofík )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2796, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 70.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Karol Gulassa )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2797, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Margita Minarská, Eva Žilinská, Štefan Mikula )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2798, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Mondočko )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2799, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Mondočko )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2800, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubomír Šalaga )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2801, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Kroščen )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2802, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 71 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anna Kollárová )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2803, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 70.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Sopoci )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2804, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Michaela Blažíčková, Mária Hanesová, Róbert Sochulák, Vladimír Jankovič, Miroslav Sekereš, Jozef Rakyta )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

informácia pre verejnosť

2805, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 138.4 kB, typ: pdf

Probugas, a.s. zverejňuje informáciu pre verejnosť, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou súvisiacou s činnosťou prevádzky fy Probugas v Martine. (  )

od: 13.07.2011, do: 31.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov

2806, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 628.4 kB, typ: pdf

Union zdravotná poisťovňa, a.s. zverejňuje oznámenie o mieste uloženia nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou. ( /61 občanov/ )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2807, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 69.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Karol Gulassa )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2808, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Kotlár )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2809, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Marián Mayer, Danuša Medová )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2810, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Martečík )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2811, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Krupka )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2812, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2813, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Milanec /2x/ )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2814, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Erika Kevická )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2815, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavol Lány )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2816, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Murgoš )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2817, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 69.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2818, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Krupka )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2819, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 148.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Rusnák /2x/ )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2820, pridané: 17.07.2011, Martin , veľkosť: 72.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavol Lány )

od: 18.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT