titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2761, pridané: 30.06.2011, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Marek Talapka )

od: 30.06.2011, do: 15.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2762, pridané: 30.06.2011, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Ladislav Tomek, Mária Tomeková, Lukáš Tomek )

od: 30.06.2011, do: 15.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2763, pridané: 30.06.2011, Martin , veľkosť: 94.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 28.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Norbert Krejčír, Dana Krejčírová, Róbert Krejšír )

od: 30.06.2011, do: 15.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2764, pridané: 30.06.2011, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Stanislav Lašček )

od: 30.06.2011, do: 15.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2765, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 87 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje zaslanie záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti. ( "Pracovisko na spracovanie poshreddrovej frakcie Martin, Scrapmet s r.o." )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2766, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 86.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Mgr. Iveta Žufková )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2767, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 87.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Matú Oľha )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2768, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Róbert Martečík, Jozef Baláž )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2769, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Tomáš Lihan )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2770, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 70.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Janota )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2771, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Maroš Balák, Csaba Váradi )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2772, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Tichomír Kořínek, Vladimír Kopta )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2773, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Záborský )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2774, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Adriana Balážová )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2775, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 70.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marek Kubolek )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2776, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tibor Farkaš )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2777, pridané: 06.07.2011, Martin , veľkosť: 649.5 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 1.8.2011 )

od: 06.07.2011, do: 02.08.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2778, pridané: 07.07.2011, Martin , veľkosť: 312.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou zverejňuje rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 6 bytového domu na Ul. Severná 5, Martin" )

od: 06.07.2011, do: 21.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2779, pridané: 07.07.2011, Martin , veľkosť: 712.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby. ( "Bytový dom Volgogradská ul., Martin-Priekopa" )

od: 07.07.2011, do: 22.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2780, pridané: 07.07.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti Janka Zapatická, Roman Manda )

od: 07.07.2011, do: 22.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2781, pridané: 07.07.2011, Martin , veľkosť: 79.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Anton Balún, Viliam Pongó, Miroslava Štullerová, Peter Hadár )

od: 07.07.2011, do: 22.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2782, pridané: 07.07.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Puček )

od: 07.07.2011, do: 22.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2783, pridané: 07.07.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Roman Hrúz )

od: 07.07.2011, do: 22.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2784, pridané: 07.07.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Štefan Boršoš )

od: 07.07.2011, do: 22.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2785, pridané: 07.07.2011, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Milanec )

od: 07.07.2011, do: 22.07.2011

DOKUMENT

oznámenie

2786, pridané: 07.07.2011, Martin , veľkosť: 174.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje oznámenie JUDr. Miroslava Debnára, notára, č. N 136/2011, spísané na notárskom úrade dňa 29.6.2011. (  )

od: 07.07.2011, do: 05.09.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2787, pridané: 11.07.2011, Martin , veľkosť: 172.4 kB, typ: pdf

Krajský pamiatkový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum a určenia podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu na stavbe. ( Obnova NTL plynovodov Martin - stred, 1. stavebný celok )

od: 11.07.2011, do: 25.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2788, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 431.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie - dodatočné povolenie. ( stavba "Betonáreň Martin, Holcim (Slovensko) a.s." )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2789, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 165 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania. ( stavba "Rekonštrukcia okruhu centrálneho zásobovania teplom K3 Holubyho, Martin - horúcovodné prípojky a kompaktné odovzdávacie stanice tepla pre bytové dom Ul. Záborského č. 17-27, Ul. Novomeského č. 8/18, Martin" )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2790, pridané: 13.07.2011, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.7.2011 trvalý pobyt občana. ( Mária Pinterová, Róbert Pinter, Richard Pinter, Marcel Pinter )

od: 13.07.2011, do: 28.07.2011

DOKUMENT