titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2731, pridané: 20.06.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Miroslav Holub, Žaneta Facunová, Miroslav Kotlár )

od: 21.06.2011, do: 06.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2732, pridané: 20.06.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Záborský )

od: 21.06.2011, do: 06.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2733, pridané: 20.06.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Martinkovič )

od: 21.06.2011, do: 06.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2734, pridané: 20.06.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Štefan Sekereš, Anton Balún )

od: 21.06.2011, do: 06.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2735, pridané: 20.06.2011, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - František Mintál )

od: 21.06.2011, do: 06.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2736, pridané: 20.06.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ela Kiššová )

od: 21.06.2011, do: 06.07.2011

DOKUMENT

výzva verejnosti

2737, pridané: 20.06.2011, Martin , veľkosť: 193.8 kB, typ: pdf

Slovenská inšpekcia životného prostredia zverejňuje výzvu verejnosti a zúčastneným osobám vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia na prevádzku "Skládka nie nebezpečných odpadov Martin-Kalnô"... (  )

od: 20.06.2011, do: 06.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2738, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 356.5 kB, typ: pdf

Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina zverejňuje oznámenie o začatí konania vo veci vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka nie nebezpečných odpadov Martin - Kalnô" (  )

od: 22.06.2011, do: 07.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2739, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Jozef Zghlut )

od: 22.06.2011, do: 07.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2740, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Ivan Šimek )

od: 22.06.2011, do: 07.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2741, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Andrea Mandliaková )

od: 22.06.2011, do: 07.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2742, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Marcel Rehák )

od: 22.06.2011, do: 07.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2743, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 93.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 22.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Vladimír Noga )

od: 22.06.2011, do: 07.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2744, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 91.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Peter Kubalák )

od: 22.06.2011, do: 07.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2745, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 200.8 kB, typ: pdf

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina verejnou vyhláškou oznamuje vydanie povolenia na úplnú uzávierku cesty I/65 (Ul.P.Mudroňa a Ul. Ambra Pietra) v katastrálnom území Martin z dôvodu realizácie stavby: "Rekonštrukcia HV na Ul. Ambra Pietra - Ul. P. Mudroňa, 1. časť, Martin" (  )

od: 22.06.2011, do: 07.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2746, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 317.7 kB, typ: pdf

Krajský úrad pre cestu dopravu a pozemné komunikácie Žilina verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia - povolenia na zvláštne užívanie štátnej cesty I/65 - ulice A. Pietra a P. Mudroňa v meste Martin, z dôvodu rekonštrukcie horúcovodu uloženého v telese štátnej cesty I/65 v dĺžke 220 m. (  )

od: 22.06.2011, do: 07.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2747, pridané: 22.06.2011, Martin , veľkosť: 216 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestký úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. ( stavba "Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu s vytvorením novej bytovej jednotky )

od: 22.06.2011, do: 07.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2748, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 421.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou zverejňuje oznámenie o podaní odvolania. ( stavba "Tenisový areál Martin, k.ú. Záturčie" )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2749, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2750, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Milanec )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2751, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Martinkovič )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2752, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Kostolný )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2753, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Marián Martinský, Andrea Martinská )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2754, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Vadel )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2755, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Radoslav Toráč )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2756, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tomáš Lihan )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2757, pridané: 28.06.2011, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tibor Špirko )

od: 28.06.2011, do: 13.07.2011

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

2758, pridané: 30.06.2011, Martin , veľkosť: 112.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 4/NP/2011. (  )

od: 30.06.2011, do: 15.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2759, pridané: 30.06.2011, Martin , veľkosť: 94.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.6.2011 trvalý pobyt občana. ( rod. Zdeňka Koulu /4 občania/ )

od: 30.06.2011, do: 15.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2760, pridané: 30.06.2011, Martin , veľkosť: 93.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 29.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Stanislav Lašček )

od: 30.06.2011, do: 15.05.2011

DOKUMENT