titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2671, pridané: 10.06.2011, Martin , veľkosť: 69.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Richard Facuna )

od: 10.06.2011, do: 27.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2672, pridané: 10.06.2011, Martin , veľkosť: 74.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Darina Žemberiová )

od: 10.06.2011, do: 27.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2673, pridané: 10.06.2011, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 10.06.2011, do: 27.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2674, pridané: 10.06.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Lipták )

od: 10.06.2011, do: 27.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

2675, pridané: 10.06.2011, Martin , veľkosť: 740.2 kB, typ: pdf

General Factoring, a.s. Bratislava zverejňuje oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe. (  )

od: 10.06.2011, do: 27.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2676, pridané: 10.06.2011, Martin , veľkosť: 270.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Návrh chatovej výstavby v lokalite Martinské hole - technická infraštruktúra, lesná cesta" )

od: 10.06.2011, do: 27.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2677, pridané: 13.06.2011, Martin , veľkosť: 79.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Vladimír Djubašák, Igor Rác, Zdenka Martiníková, Adrián Lang )

od: 13.06.2011, do: 28.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2678, pridané: 13.06.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Záborský )

od: 13.06.2011, do: 28.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2679, pridané: 13.06.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 13.06.2011, do: 28.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2680, pridané: 13.06.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Masný )

od: 13.06.2011, do: 28.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2681, pridané: 13.06.2011, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Božena Cicková )

od: 13.06.2011, do: 28.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2682, pridané: 13.06.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Chinoracký )

od: 13.06.2011, do: 28.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2683, pridané: 13.06.2011, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Erika Kevická )

od: 13.06.2011, do: 28.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2684, pridané: 13.06.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Tibor Farkaš )

od: 13.06.2011, do: 28.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2685, pridané: 13.06.2011, Martin , veľkosť: 118.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 13.06.2011, do: 28.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2686, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2687, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 77 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Ingrid Šípošová, Roman Šípoš )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2688, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rudolf Čepel )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2689, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Blahušiak )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2690, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Padúch )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2691, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Štefan Kostrbík )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2692, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Tkáčik )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2693, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Kučera )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2694, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 76.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zuzana Trusková )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2695, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Popálenec )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2696, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Karol Gulassa )

od: 14.06.2011, do: 29.06.2011

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení nájomného

2697, pridané: 14.06.2011, Martin , veľkosť: 111.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie o znížení nájomného. ( nájomca - Ing. Ladislav Bednár )

od: 14.06.2011, do: 23.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2698, pridané: 17.06.2011, Martin , veľkosť: 101 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania. (  )

od: 16.06.2011, do: 01.07.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2699, pridané: 17.06.2011, Martin , veľkosť: 95.7 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje predloženie zámeru. ( "Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov - Martin" )

od: 17.06.2011, do: 08.07.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2700, pridané: 17.06.2011, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.6.2011 trvalý pobyt občana. ( Rudolf Zaťko )

od: 17.06.2011, do: 01.07.2011

DOKUMENT