titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2641, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.5.2011 trvalý pobyt občana.  ( Lýdia Hrivňáková )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2642, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 98.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.5.2011 trvalý pobyt občana.  ( rod. Gejzu Baláža /9 občanov/ )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2643, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 98.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.5.2011 trvalý pobyt občana.  ( rod. Natálie Berkiovej /10 občanov/ )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2644, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.5.2011 trvalý pobyt občana.  ( Jarmila Rudyová )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2645, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rudolf Urbánek )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2646, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Peter Janošovský )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2647, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 181.3 kB, typ: pdf

Krajský pamiatkový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum a určenia podmienok vykonania záchranného archeologického výskumu. ( stavba "Obnova NTL plynovodov Martin - Priekopa, oblasť Za Jordánom" )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2648, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Václav Navrátil, Peter Plavák )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2649, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Denisa Kováčiková )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2650, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Vladimír Junas )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2651, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Iveta Štrbáková, Edita Chovanová, Adriana Balážová )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2652, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenko Lamoš )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2653, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 70.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Kozol )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2654, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 72.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ladislav Szombathelyi )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška - 4.strana

2655, pridané: 27.05.2011, Martin , veľkosť: 177.4 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad Žilina verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o prerušení odvolacieho konania (stavba "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN") (  )

od: 27.05.2011, do: 13.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška - 3. strana

2656, pridané: 27.05.2011, Martin , veľkosť: 302.6 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad Žilina verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o prerušení odvolacieho konania (stavba "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN") (  )

od: 27.05.2011, do: 13.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška - 2. strana

2657, pridané: 27.05.2011, Martin , veľkosť: 436.6 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad Žilina verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o prerušení odvolacieho konania (stavba "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN") (  )

od: 27.05.2011, do: 13.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška - 1. strana

2658, pridané: 27.05.2011, Martin , veľkosť: 324.6 kB, typ: pdf

Krajský stavebný úrad Žilina verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o prerušení odvolacieho konania (stavba "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN") (  )

od: 27.05.2011, do: 13.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2659, pridané: 30.05.2011, Martin , veľkosť: 205.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania. ( stavba "Bytový dom Volgogradská ul., Martin - Priekopa" )

od: 30.05.2011, do: 14.06.2011

DOKUMENT

zámer prevodu nehnuteľného majetku

2660, pridané: 30.05.2011, Martin , veľkosť: 81.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 30.05.2011, do: 14.06.2011

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku

2661, pridané: 02.06.2011, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitńého zreteľa. (  )

od: 30.05.2011, do: 15.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2662, pridané: 03.06.2011, Martin , veľkosť: 812.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia. ( stavba "Polyfunkčný bytový dom Variant, Martin, Štúrovo námestie" )

od: 03.06.2011, do: 20.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2663, pridané: 06.06.2011, Martin , veľkosť: 92.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou upovedomie o odvolaní. ( stavba "Stavebné úpravy objektu desingnérskeho ateliéru" )

od: 06.06.2011, do: 21.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2664, pridané: 06.06.2011, Martin , veľkosť: 190.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania. ( stavba "Rekonštrukcia okruhu centrálneho zásobovania teplom K3 Holubyho Martin - horúcovodný rozvod atď ... /viď priloženú vyhlášku/" )

od: 06.06.2011, do: 21.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2665, pridané: 06.06.2011, Martin , veľkosť: 717.7 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou vydáva povolenie na zriadenie vodnej stavby. ( stavba "Centrum obchodu a služieb Košúty, SO 08 Kanalizácia dažďová - prípojka a Obchodné centrum Martin - Košúty, SO 09 Kanalizácia dažďová - prípojka" )

od: 06.06.2011, do: 21.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2666, pridané: 06.06.2011, Martin , veľkosť: 661.7 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou vydáva povolenie na zriadenie vodnej stavby. ( stavba "Centrum obchodu a služieb Košúty, SO 09 Vodovod - prípojka a Obchodné centrum Martin - Košúty, SO 10 Vodovod - prípojka" )

od: 06.06.2011, do: 21.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2667, pridané: 06.06.2011, Martin , veľkosť: 689.5 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia vydáva verejnou vyhláškou povolenie na zriadenie vodnej stavby. ( stavba "Centrum obchodu a služieb Košúty, SO 07 Kanalizácia splašková - prípojka a Obchodné centrum Martin - Košúty, SO 08 Kanalizácia splašková - prípojka" )

od: 06.06.2011, do: 21.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2668, pridané: 08.06.2011, Martin , veľkosť: 194.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje predĺženie platnosťi územnéh rozhodnutia. ( stavba "Bytový dom" )

od: 08.06.2011, do: 23.06.2011

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponúk

2669, pridané: 09.06.2011, Martin , veľkosť: 116 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 3/NP/2011. (  )

od: 09.06.2011, do: 24.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2670, pridané: 09.06.2011, Martin , veľkosť: 87.6 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta Mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje zaslanie záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti. ( Neografia, a.s. nový závod Martin - Priekopa, Sučianska cestaô )

od: 09.06.2011, do: 24.06.2011

DOKUMENT