titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

2611, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Richard Pliešovský )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2612, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Lýdia Bandová, Silvester Staš )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2613, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 72.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Eva Štrbáková )

od: 16.05.0201, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2614, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Andrea Feriancová, Marián Zošák, Ján Jesenský )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2615, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Roman Baláž, Dušan Kormančík )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2616, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 96 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Dagmar Ďuranová, Jaroslava Ďuranová, Lukáš Vlas )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2617, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 95.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Stanislav Grnáč, Miriama Flimelová, Stanislav Turan )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2618, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Miloš Kľačan )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2619, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 92.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Juraj Račko )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2620, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 711.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby. ( "Rekonštrukcia okruhu centrálneho zásobovania teplom K3 Holubyho, Martin" )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2621, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 819 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Supermarket TESCO Martin-Ľadoveň" )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2622, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Colný úrad Košice oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľudovít Varga )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2623, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaroslav Cabala )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2624, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Viera Koršňáková )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

2625, pridané: 17.05.2011, Martin , veľkosť: 114.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 3/NP/2011. (  )

od: 17.05.2011, do: 01.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2626, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 82.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Milan Bečák, Roman Miškoci, Ján Rohoň, Tomáš Hemala, Štefan Vojtek, Soňa Lacková, Ľubomír Vaško, Rastislav Cicko, Zlatica Gregorová, Ivan Facuna )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2627, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Martin Sopóci, Eva Fľaková )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2628, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Murín )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2629, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Lukašík )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2630, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Milanec )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2631, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Dušan Spiššák, Dušan Kroščen, Zdenko Lacko )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2632, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 78.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Mariana Soukupová, Dušan Uhliarik, Libor Ligač )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2633, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Viliam Uhrin )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2634, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 93.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Vladimír Ondrík )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2635, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Michal Petráš )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2636, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Vladimír Valkovský )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2637, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 638.3 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 16.6.2011 )

od: 18.05.2011, do: 17.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2638, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 601.7 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 17.6.2011 )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2639, pridané: 18.05.2011, Martin , veľkosť: 194.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin - Mestský úrad verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby a povolení je užívania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. ( stavba "Betonáreň, Martin, Holcim (Slovensko) a.s." )

od: 18.05.2011, do: 02.06.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2640, pridané: 25.05.2011, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.5.2011 trvalý pobyt občana.  ( Marián Greguš )

od: 25.05.2011, do: 09.06.2011

DOKUMENT