titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

2581, pridané: 05.05.2011, Martin , veľkosť: 209.2 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a pozvánku na ústne konanie. ( stavba "Centrum obchodu a služieb Košúty, SO 09 Vodovod - prípojka a Obchodné centrum Martin - Košúty, SO 10 Vodovod - prípojka" )

od: 05.05.2011, do: 20.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2582, pridané: 05.05.2011, Martin , veľkosť: 208.8 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a pozvánku na ústne konanie. ( stavba "Centrum obchodu a služieb Košúty, SO 08 Kanalizácia dažďová - prípojka a Obchodné cetrum Martin - Košúty, SO 09 Kanalizácia dažďová - prípojka" )

od: 05.05.2011, do: 20.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2583, pridané: 05.05.2011, Martin , veľkosť: 208.8 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia verejnou vyhláškou oznamuje začatie stavebného konania a pozvánku na ústne konanie. ( stavba "Centruch obchodu a služieb Košúty, SO 07 Kanalizácia splašková - prípojka a Obchodné centrum Martin - Košúty, SO 08 Kanalizácia splašková - prípojka" )

od: 05.05.2011, do: 20.05.2011

DOKUMENT

verejná obchodná súťaž

2584, pridané: 06.05.2011, Martin , veľkosť: 126.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľeľného majetku mesta č. 3/2011 (  )

od: 06.05.2011, do: 23.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2585, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 83.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubomír Židek )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2586, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 70.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Plevko )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2587, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Blahušiak )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2588, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 70.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Rakyta )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2589, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Denis Konček, Ľubomír Lacko, Jozef Rakyta )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2590, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Putík )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2591, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Horník )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2592, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubomír Židek )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2593, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Silvester Staš )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2594, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zuzana Facunová )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2595, pridané: 07.05.2011, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Adrián Ďuris )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení nájomného

2596, pridané: 09.05.2011, Martin , veľkosť: 110.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie o dočasnom znížení nájomného. ( nájomca - ANNEX Martin, s.r.o. )

od: 09.05.2011, do: 17.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2597, pridané: 09.05.2011, Martin , veľkosť: 94.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.5.2011 trvalý pobyt občana. ( Jana Balážová, Michal Pavlanský, Lenka Pavlanská )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2598, pridané: 09.05.2011, Martin , veľkosť: 96.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.5.2011 trvalý pobyt občana. ( rod. Búchalová /6 občanov/ )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2599, pridané: 09.05.2011, Martin , veľkosť: 95.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 9.5.2011 trvalý pobyt občana. ( rod. Varcholová /5 občanov/ )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2600, pridané: 09.05.2011, Martin , veľkosť: 1005.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia. ( stavba "Tenisový areál Martin, k.ú. Záturčie" )

od: 09.05.2011, do: 24.05.2011

DOKUMENT

zámer prenájmu nehnuteľného majetku

2601, pridané: 10.05.2011, Martin , veľkosť: 111.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 10.05.2011, do: 27.05.2011

DOKUMENT

zámer prevodu nehnuteľného majetku

2602, pridané: 10.05.2011, Martin , veľkosť: 129 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 10.05.2011, do: 27.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2603, pridané: 10.05.2011, Martin , veľkosť: 966.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia. ( stavba "Supermarket Martin - Ľadoveň na Ul. Nade Hejnej" )

od: 10.05.2011, do: 25.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2604, pridané: 11.05.2011, Martin , veľkosť: 723.7 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie - povolenie na zriadenie vodnej stavby. ( stavba "Supermarket TESCO Martin - Ľadoveň, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 06 Vonkajšia kanalizácia splašková, SO 07 Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL a SO 03 časť úprava vodného toku" )

od: 11.05.2011, do: 26.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2605, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 71 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2606, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 78 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2607, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Viliam Krivošík )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2608, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marek Pokorný )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2609, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anna Lacková )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2610, pridané: 16.05.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenko Lamoš )

od: 16.05.2011, do: 31.05.2011

DOKUMENT